Luftfartsløsninger

Integreret planlægning

Arbejdstidsplanlægning
til Detailhandlen

KPI'ere - Overblik - Omkostningsstyring

Ressourseplanlægning
i Lufthavne

Planlægning af personale og udstyr

Vagtplanlægning
i Sundhedssektoren

Sikkerhed for overholdelse af arbejdstidsregler

Ressoursestyring
i Lufthavne

Stande/Gates - Personale - Udstyr

Vagt- og produktionsplanlægning

Optimering af personale og produktionVærdiskabelse gennem effektiv planlægning

Løsninger til luftfartsindustrien

Idet efterspørgslen på flyrejser vil stige med 50% i 2035, er kapacitet i flyselskaber og lufthavne blandt de mest presserende problemer, som den globale mobilitet møder i dag.

Udvidelse af kapaciteten er en nødvendighed på lang sigt, men der er stadig et behov for at gøre bedst mulig brug af den eksisterende kapacitet.


Ressourceplanlægning og optimering i flyselskaber og lufthavne Flyselskaber / Lufthavne
Vagtplanlægning og ressourcestyring i lufthavne Ground Handlere
Slot koordinaring i lufthavne Slot Koordinatorer
Læs mere >>

Løsninger til andre industrier

PDC VagtPlan / RMS er en af vores primære løsninger til logistikstyring og bygger i høj grad på vores ekspertise inden for arbejdsstyrke, opgaver, aftaler, regler, økonomi og lønstyring.

I lyset af at lønomkostningerne ofte tegner sig for en stor andel af en virksomheds samlede omkostninger er der store potentialer i at reducere personaleomkostninger og øge profit ved at optimere anvendelsen af personale og udstyr.


Arbejdstidsplanlægning i detailhandlen Detailhandel
Vagtplanlægning på hospitaler Sundhedssektoren
Vagtplan i forskellige brancher Service og andre
Læs mere>>

PDC's forretningsområder

  • Flyselskaberplanlægning til flyselskaber

  • Lufthavneressourceplanlægning i lufthavne

  • Slot Koordineringslot koordination

  • Hospitalervagtplaner til læger og sygeplejersker på hospitaler

  • Detailhandelarbejdstidsplanlægning i detailbutikker

  • AmbulancetjenesteVagtplanlægning til ambulance tjenester

  • TV-selskaberPersonale og produktionsplanlægning til tv-selskaber

  • Privatflyplanlægning i private jet selskaber