Luftfartsløsninger

Integreret planlægning

Arbejdstidsplanlægning
til Detailhandlen

KPI'er - Overblik - Omkostningsstyring

Ressourseplanlægning
i Lufthavne

Planlægning af personale og udstyr

Vagtplanlægning
i Sundhedssektoren

Sikkerhed for overholdelse af arbejdstidsregler

Ressoursestyring
i Lufthavne

Stande/Gates - Personale - Udstyr

Vagt- og produktionsplanlægning

Optimering af personale og produktionVærdiskabelse gennem effektiv planlægning

planlægning til flyindustrien

Løsninger til luftfartsindustrien

Idet efterspørgslen på flyrejser vil stige med 50% i 2035, er kapacitet i flyselskaber og lufthavne blandt de mest presserende problemer, som den globale mobilitet møder i dag.

Udvidelse af kapaciteten er en nødvendighed på lang sigt, men der er stadig et behov for at gøre bedst mulig brug af den eksisterende kapacitet.


Ressourceplanlægning og optimering i flyselskaber og lufthavne Flyselskaber / Lufthavne
Vagtplanlægning og ressourcestyring i lufthavne Ground Handlere
Slot koordinaring i lufthavne Slot Koordinatorer
Læs mere >>
planlægning og logistik

Løsninger til andre industrier

PDC VagtPlan / RMS er en af vores primære løsninger til logistikstyring og bygger i høj grad på vores ekspertise inden for arbejdsstyrke, opgaver, aftaler, regler, økonomi og lønstyring.

I lyset af at lønomkostningerne ofte tegner sig for en stor andel af en virksomheds samlede omkostninger er der store potentialer i at reducere personaleomkostninger og øge profit ved at optimere anvendelsen af personale og udstyr.


Arbejdstidsplanlægning i detailhandlen Detailhandel
Vagtplanlægning på hospitaler Sundhedssektoren
Vagtplan i forskellige brancher Service og andre
Læs mere>>

PDC's forretningsområder

 • planlægning til flyselskaber

  Flyselskaberplanlægning til flyselskaber

 • ressourceoptimering i lufthavne

  Lufthavneressourceplanlægning i lufthavne

 • slot koordinering i lufthavne

  Slot Koordineringslot koordination

 • vagtplaner på hospitaler

  Hospitalervagtplaner til læger og sygeplejersker på hospitaler

 • bemandingplanlægning i detailhandel

  Detailhandelarbejdstidsplanlægning i detailbutikker

 • tjenesteplaner i ambulancetjenester

  AmbulancetjenesteVagtplanlægning til ambulance tjenester

 • produktions- og personaleplanlægning

  TV-selskaberPersonale og produktionsplanlægning til tv-selskaber

 • planing i business jet selskaber

  Privatflyplanlægning i private jet selskaber