• vagtplanlægning
  • arbejdsplanlægning
  • bemandingsplanlægning
  • skiftplanlægning
  • workforce management

PDC VagtPlan til arbejdsplanlægning og ressourcestyring

Omkostningseffektiv vagtplanlægning

PDC VagtPlan er softwareløsningen til omkostningseffektiv arbejdstidsplanlægning og resursestyring. Vores vagtplanløsning er anvendt i mere end 20 år af mellemstore og store virksomheder inden for sundhed, detailhandel, luftfart og forskellige serviceindustrier.

Vagtplan til håndtering af komplekse regler og planer

PDC VagtPlan håndterer i hundredvis af komplekse regler, overenskomster og måder at planlægge på. Både i den enkelte virksomhed og på tværs af landegrænser. Vores vagtplanløsninger til mange forskelligartede kunder udgør "best practice" inden for moderne arbejdstidsplanlægning.

Fleksibel vagtplanlægning og tidsregistrering

Med fleksibel, medarbejderinvolveret vagtplanlægning i PDC VagtPlan opnår man betydelige besparelser i administration og lønomkostninger, øget produktivitet og et højere serviceniveau. Hertil kommer højere medarbejdertilfredshed, der øger ansvarligheden og reducerer sygefraværet markant.


bemandings planlægning i detailhandlen

Vi tilbyder en arbejdstids- og vagtplanløsning, der er tilpasset detailhandlens behov for arbejds-tidsplanlægning i en virkelighed præget af lange åbningstider, mange deltidsansatte, stramme lønbudgetter, stor variation i antal-let af kunder og hyppige ændring-er i planer.
vagtplanlægning i butikker Supermarkeder
pil Fagbutikker
 arbejdstidsplanlægning i detailkæder Læs mere

vagtplanlægning i hospitaler og plejehjem

PDC VagtPlan sikrer overholdelse af alle regler og overenskomster i sundhedsvæsenet, som er karak-teriseret af 24/7/360 aktivitet. Et væld af funktioner sikrer konstant overblik over personalebehov og -dækning og danner grundlag for optimeringer i personaleudnyt-telsen.
arbejdstidsplanlægning for læger Hospitaler
bemandingsplanlægning for sygeplejersker Ældrepleje
vagtplanlægning for læger og sygeplejersker Læs mere

vagt- og ressourceplanlægning

PDC leverer total vagt- og produktionsplanlægning til større TV stationer omfattende både bemandings- og udstyrsplan-lægning. Det er såvel langtidsplan-lægning af produk-tioner som på-dagen håndtering af uforudsete hændelser. Vores løsning tilbyder ledelsesinfor-mation så man hele tiden har styr på omkostninger, forbrug, mm.
personaleplanlægning og ressourcestyring Læs mere

vagt- og bemandingsplanlægning

PDC VagtPlan anvendes i forskellige brancher og tilbyder "best practice" fra disse. Det giver en "levende" løsning, hvor vores kunder kan få ny vinkler i deres planlægning og optimering af deres arbejdsprocesser. Medarbejderindflydelse på egen arbejdstid er et godt eksempel, som giver store fordele.
selvvalgt arbejdstider Offentlige og Private 
medarbejder indflydelse på arbejdstid Læs mere