Vi har 30 års erfaring med intelligente planlægningsløsninger

Kontakt os for at høre mere

PDC tilbyder forretningskritiske IT løsninger inden for ressourceplanlægning i brancher med komplekse udfordringer.

PDC er et 100% danskejet højteknologisk softwarehus med det erklærede mål:

  • At være på forkant internationalt inden for udvikling af vidensbaserede systemer, ekspertsystemer og logisk programmering;
  • At anvende denne teknologi i kundens applikationer, med konkrete fordele for kunden, og ofte tæt integreret med andre computerteknologier.

I dag leverer vi forretningskritiske løsninger til ressourceplanlægning og optimering i komplekse, personalefokuserede brancher. I 30 år har virksomheder i Danmark og over hele verden benyttet sig af PDCs unikke vidensbaserede teknologi til at implementere regler og AI-metoder til at optimere effektiv beslutningsstøtte.

PDC leverer løsninger, der holder verden i gang! – løsninger til luftfart, sundhedsvæsenet, ambulance tjenester, TV, detailhandlen og post- og sikkerhedstjenester.

Beslutningsstøtte fra bunden og opad

PDC arbejder med AI teknologi

Kunstig intelligens

PDC har udviklet Visual Prolog®, som er et unikt højniveau programmeringssprog med rødder i det logiske programmeringssprog, Prolog. Prolog-sproget giver specielt en fordel ift implementering af smarte deklarative modeller, regelbaseret planlægning eller brug af heuristik og regler (Constraints) i problemløsningen.

Visual Prolog® bruges til f.eks. AI, matematisk optimering, ekspertsystemer og inkluderer de bedste funktioner i logiske, funktionelle, objektorienterede og parallelle programmeringsparadigmer.

PDC's Visual Prolog er det meste udbredte Prolog system i verden

Vores mest værdifulde værktøj

Visual Prolog® danner grundlaget for PDCs applikationer. For det første er det en hurtig og sikker programmeringsplatform, der passer ind i de forskellige moderne, tilsluttede og lagdelte IT-arkitekturer. For det andet er det et ideelt værktøj til at løse  de problemer, der opstår i planlægningen; herunder blandt andet optimering, plangenerering, problemløsning.

Gennem tiden har Visual Prolog® flyttet sig fra at være den 1. Prolog-oversætter i verden til nu at være det mest udbredte kommercielle Prolog-sprog.

Mange af PDC's løsninger baseres på AI og regelbaseret teknik

Vi gør intelligent planlægning mulig

Siden PDCs grundlæggelse i 1984 har vi arbejdet med at løse komplekse planlægningsproblemer.

Ved at kombinere de bedste funktioner i logiske og objektorienterede programmeringsparadigmer er vi i stand til at løse specifikke opgaver, som med fordel og bedst løses igennem regelbaserede logiske forespørgsler, såsom søgning i databaser og automatiseret planlægning. Ved at bruge heuristisk søgning og regler (Constraints) kan vi løse de mest komplekse planlægningsopgaver; selv i tilfælde hvor der ikke findes nogen åbenlys løsning.

Spin-off virksomheder

Dictus

Mere end 10 års erfaring med udvikling af avancerede taleteknologier herunder tale-til-tekst, talesyntese, dialogsystemer samt telefoniløsninger.

ARGOS

Beslutningsstøtte til kemisk og nukleart beredskab, respons, genopretning og evaluering i offentlige og private myndigheder.