Automatisk vagtplanlægning og optimering

Hvad er automatik?

Hvad er en automatisk dannet plan?

 

Definitionen af automatisk vagtplanlægning er ikke så entydig, som man måske tror – nogle fortolkninger er enklere end andre.

Nogle systemer udarbejder en plan baseret på en skabelon. Det er “automatisk” men kun at betragte som en avanceret form for kopiér/indsæt som i et Excel-regneark. Andre systemer inkluderer medarbejderes vagtpræferencer baseret på princippet om “først til mølle”. Dette er også “automatisk” men ikke særlig avanceret eller med tilfredsstillende resultater.

Lad eksemplet nedenfor illustrere, hvordan avanceret automatisering løser en almindelig (men vanskelig) opgave – på en intelligent måde:

Forestil dig at skulle lave vagtplaner for 30 ansatte. 500 vagter skal tildeles inden for en måned. Der er både deltidsansatte og fuldtidsansatte, og de har forskellige ønsker for hvornår de gerne vil arbejde.

 

Klik her og læs hvad “automatisk vagtplanlægning” og antallet af brintatomer i universet har til fælles.

 

Automatik overtager hvad der er menneskeligt umuligt

Det er en vanskelig opgave at udarbejde vagtplanerne. En menneskelig planlægger kan simpelthen ikke gennemgå alle muligheder for at finde den bedste plan. Arbejdet kompliceres yderligere, når der skal tages højde for arbejdstidsregler, produktionsbehov, mm.

At finde den mest optimale løsning ud af utallige antal kombinationer er det, vi hos PDC forbinder med automatisk vagtplanlægning. Det er præcis, hvad PDC Plan hjælper vores kunder med at opnå!

Det er her en af PDC’s styrker ligger. Vi består af et team af specialister, der er dygtige til optimeringsteknikker, og vi ved også, hvad der skal gøres, når sådanne teknikker skal kombineres med vores kunders domænespecifikke viden.

 

Definer dine personalebehov og planlægningsregler, og PDC Plan vil tage sig af resten. Hver måned udarbejdes tusindvis af ansattes vagtplaner og opgavefordelinger automatisk.

 

Automatik giver fair vagtplaner

Automatikken kan have forskellige indgangsvinkler foruden håndtering af lovmæssigheder, kvalifikations- og ansættelseskrav. I det omfang man fx inddrager de ansattes præferencer for vagter og fravær, kan et automatisk vagtplansystem medvirke til en fair fordeling af populære og upopulære vagter mellem de ansatte.

I andre situationer, fx for skilsmisseforældre, er der behov for individuelle hensyn og stor fleksibilitet. Her kan man ekskludere personer fra den automatiske vagtplanlægning og i stedet lade dem indgå i faste skemaer. Det giver forudsigelighed og stabilitet for disse medarbejdere, som øger deres generelle jobtilfredshed.

Hertil kommer, at en stabil og styret kommunikation f.eks. vha. en chat mellem medarbejdere og planlægger nuancerer den enkelte medarbejders behov og hjælper planlæggeren til at udarbejde den bedst mulige plan.

 

Automatikken får en hjælpende hånd

Den automatiske vagtplanlægning ender sjældent i en 100% færdig plan. Der er som regel brug for en afsluttende manuel proces, hvor planlæggeren får de sidste detaljer til at ”gå op”. Herefter offentliggøres vagtplanerne til medarbejderne og gøres tilgængelige på mobile enheder. Det er bekvemt og effektivt for den enkelte medarbejder, som altid har senest opdaterede version af sin vagtplan ved hånden, når den resterende del af livet skal planlægges.

Under afsnittene om ”Disponering” og ”Behovsstyret planlægning” er det beskrevet, hvordan automatik er indarbejdet i andre dele af workflowet.

 

Thomas Aagard, Chef for forretningsudvikling