Automatisk planlægning og optimering

Det er en vanskelig opgave at udarbejde vagtplaner, der fordeler tilgængelige medarbejdere på den mest produktive måde. Man kan forestille sig et meget stort antal mulige planer fx for en gruppe på 200 medarbejdere, hvis hver person skal udføre 10 opgaver.

En menneskelig planlægger kan simpelthen ikke gennemgå dem alle for at finde den bedst mulige plan. Arbejdet kompliceres yderligere, når der skal tages højde for arbejdstidsregler, medarbejderønsker, produktionsbehov, mm.

Det er her en af PDC’s styrker ligger. Vi består af et team af specialister, der er dygtige til optimeringsteknikker, og vi ved også, hvad der skal gøres, når sådanne teknikker skal kombineres med vores kunders domænespecifikke viden.

 

Definer dine personalebehov og planlægningsregler, og PDC Plan vil tage sig af resten. Hver måned udarbejdes tusindvis af ansattes vagtplaner og opgavefordelinger automatisk.

 

Automatikken kan have forskellige indgangsvinkler foruden håndtering af lovmæssigheder, kvalifikations- og ansættelseskrav. I det omfang man fx inddrager de ansattes præferencer for vagter og fravær, kan automatikken medvirke til en fair fordeling af populære og upopulære vagter mellem de ansatte.

I andre situationer, fx for skilsmisseforældre, er der behov for individuelle hensyn og stor fleksibilitet. Her kan man ekskludere personer fra den automatiske planlægning og i stedet lade dem indgå i faste skemaer. Det giver forudsigelighed og stabilitet for disse medarbejdere, som øger deres generelle jobtilfredshed.

Hertil kommer, at en stabil og styret kommunikation f.eks. vha. en chat mellem medarbejdere og planlægger nuancerer den enkelte medarbejders behov og hjælper planlæggeren til at udarbejde den bedst mulige plan.

Den automatiske planlægning ender sjældent i en 100% færdig plan. Der er som regel brug for en afsluttende manuel proces, hvor planlæggeren får de sidste detaljer til at ”gå op”. Herefter offentliggøres vagtplanerne til medarbejderne og gøres tilgængelige på mobile enheder. Det er bekvemt og effektivt for den enkelte medarbejder, som altid har senest opdaterede version af sin vagtplan ved hånden, når den resterende del af livet skal planlægges.

Under afsnittene om ”Disponering” og ”Behovsstyret planlægning” er det beskrevet, hvordan automatik er indarbejdet i andre dele af workflowet.

 

Thomas Aagard, Chef for forretningsudvikling