Opnå nye niveauer af effektivitet med ressourceplanlægning og optimeringssoftware

Alt-i-et-system muliggør problemfri integration af langsigtet strategisk planlægning, mellemlangt sigt taktisk planlægning og på-dagen operationel planlægning

Behovsstyret planlægning

Mange virksomheder er afhængige af at have det rette antal medarbejdere med de rette kompetencer for at gennemføre en given produktion – uagtet om det er fysiske varer eller serviceydelser. Det kan være en ret udfordrende opgave at sikre over en længere periode – især i virksomheder, der er udfordret af et højt niveau af kompleksitet. Det kan være i form af store datamængder, høj grad af variation i produktionen eller tidsbegrænsede miljøer, hvor komplekse love og regler er en del af hverdagen.

PDC har i de sidste 20 år hjulpet virksomheder og offentlige institutioner med behovsstyret vagt- og produktionsplanlægning.

For at planlægge præcist, er det afgørende at afdække, hvad der skal produceres, i hvilke mængder og med hvilken indsats (kvalifikationer, antal personer, lokaliteter, udstyr mm.). Hertil leverer PDC innovative og specialiserede løsninger, der giver et struktureret overblik, øget produktivitet og optimeret udnyttelse af ressourcer.

God vagt- og produktionsplanlægning er baseret på en række faktorer bl.a.:

  • Gennemskuelige processer,
  • Klart definerede behov (antal, kvalifikationer mm)
  • Præcis beregning af ressourcekrav
  • Medarbejderindflydelse,
  • Effektiv kommunikation med personalet

PDC har stor erfaring med modellering af den produktion vores kunder skal gennemføre. Vi skaber rammerne for en solid vagt- og produktionsplan – dvs. opsætning af arbejdstider, omkostninger, omkostningsfordelinger, aflønninger, kvalifikationskrav, opgaver, teams og meget mere.

Planlæggere og ledere får dermed en meget klar indikation af omkostningen ved gennemførelsen af den pågældende produktion – allerede inden, der er allokeret ressourcer.

I virksomheder, hvor variationen i behovet og rammerne er begrænset, kan simple planlægningsløsninger være tilstrækkelige. Det er fx når, det er nemt kan overskues om medarbejderne overholder arbejdstidsregler, om de får de rigtige tillæg, om kritiske produktionsområder er dækkede osv.

Hvis der derimod er variationer i behovet fra dag til dag eller uge for uge, kan det være en stor hjælp at modellere produktionen inden vagtplanen dannes. Det samme gælder, hvis ændringer til planerne kommer tæt på deadline eller der er tale om flere parallelle produktioner, hvor specialiserede ressourcer kan skabe flaskehalse. PDC har udviklet værktøjer, der automatisk håndterer flere af disse opgaver.

Medarbejdere kan allokeres til de planlagte opgaver manuelt, evt. i kombination med faste rulle- og grundplaner eller med støtte fra optimeringsværktøjer. De afledte behov fra produktionsplanen kan nemt dækkes og variationer hurtigt identificeres og håndteres med løst tilknyttede medarbejdere eller personale fra nabo-afdelinger.

I tilfælde hvor der er mange ansatte med samme kvalifikationer fx sygeplejersker eller fængselsbetjente kan det være til stor hjælp med automatisk generering af arbejdsplaner (der endnu ikke er allokeret til medarbejdere). Hermed findes et meget konkret udtryk for behovet i form af vagter som medarbejderne kan ønske eller planlæggeren kan fordele (se afsnittet om ”Automatisk Planlægning”).

 

I PDC anerkender vi, at vores kunder har unikke krav til vores løsning på tværs af deres forskellige brancher. Derfor ser vi det som en dyd at inspirere med en værktøjskasse af standardiserede planlægnings- og optimeringsmetoder, som løser de individuelle forretningsbehov.

Thomas Aagard, Chef for forretningsudvikling

Ring til mig på 3636 0000 for en uforpligtende snak om PDC's planlægningsmodeller

- Eller skriv til mig

Klik her for at sende en besked