Ressourcestyring til Ground Handlere

Sørg for præcis bemanding, overholdelse af SLA'er og vær forberedt i den daglige opgavestyring

Åbn brochure i nyt vindue

Personale- og udstyrsstyring

PDC Plan er et alt-i-et-system til ground handlere, der understøtter hele planlægningsprocessen fra langsigtet behovsanalyse og balancering af medarbejdere og GSE-udstyr til den daglige fordeling af opgaver til administrativ opfølgning. PDC Plan integreres med gældende luftfarts- og HR/lønsystemer og konfigureres let til individuelle krav.

PDC Plan bidrager til driftskontrol og rettidig performance ved at hjælpe planlæggeren og andre organisatoriske enheder med at udføre daglige operationer i realtid. Dette er i overensstemmelse med IATA AHM, gældende regler og SLA-kunde. Bøder og sanktioner undgås derved.

PDC Plan håndterer hundredvis af komplekse regler, arbejdsaftaler og forskellige måder at planlægge. PDC Plan garanterer faste rutiner og en standardiseret fortolkning af regler – både i det enkelte Handling Company og på tværs af landegrænser.

 

airport ground handling resource planning

Klik for stort billede

 

PDC Plan leveres som en nøglefærdig løsning og konfigureres efter den enkelte ground handlers ønsker. Nære forbindelser med vores klienter bevares af et dedikeret og dygtigt supportteam, efter opstart, gennem support, træning og systemvedligeholdelse.

Understøtter hele arbejdsprocessen

PDC Plan giver dig fremragende beslutningsstøttefaciliteter til at rumme hele processen med planlægning af medarbejdere og mobile ressourcer:

 • Planlægning af personale og udstyr er baseret på trafikinformation og SLA’er. Behovet matches med arbejdsaftaler, medarbejderkvalifikationer osv.
 • Langsigtet balancering af personale – baseret på operationelle behov, ferie, træning osv.
 • Trafikplaner, MVT, LDM, passagermængder osv.
 • Personalejusteringer – Tilpasning af vagter, ledige stillinger og fravær osv.
 • På-dagen drift – Justeringer i sidste øjeblik på grund af trafikændringer, sygdom osv.
 • Opfølgning – revisioner, KPI’er, ledelsesinformation, budgetter osv.

Fleksibel og konfigurerbar

Arbejdsprocesser er ofte specifikke for individuelle GH-udbydere. PDC Plan administrerer et ubegrænset antal regler og overenskoomster. Ground handleren kan konfigurere systemet, når processer skal implementeres og/eller ændres.

Øger responsevnen

Baseret på detaljerede flyveoplysninger skaber PDC Plan automatisk opgaver, viser prognose for passagerer og last, estimerer behov for arbejdskraft og udstyr, omkostninger osv. Dette gør det muligt for planlæggeren at:

 • Opret effektive vagter, der matcher behov
 • Opfyld SLA-krav
 • Reducer administrationen
 • Forøg produktiviteten for ressourcer til medarbejder- og GH-udstyr

Alarmer og oversigter

Brug af faktiske trafikopdateringer gør det muligt for PDC Plan automatisk at holde styr på rettidig udførelse af alle planlagte opgaver. Dette sikrer, at opgaverne afsluttes til tiden, hvilket reducerer risikoen for flyforsinkelser.

Fordele

 • Automation eliminerer kedeligt manuelt arbejde og øger reaktionsevnen
 • Alarmer og oversigt forbedrer effektivitet og punktlighed
 • Medarbejderinddragelse i planlægningen bidrager til øget medarbejdertilfredshed og reduceret arbejdsbyrde for planlæggere
 • Fuld gennemsigtighed over lønudgifter
 • Fleksibelt og let konfigurerbart system

Flemming Glyager, Direktør for PDC's Lufthavnsafdeling

Jeg er klar til at hjælpe

Ring gerne for en uforpligtende snak

Kontakt os