Blog artikel:
Hvad er en “god” vagtplan?

Artikel skrevet af Thomas Aagaard,
Chef for forretningsudvikling i PDC.

Kontakt mig på tel 3636 0000 for en snak om muligheder. Eller skriv til pdc@pdc.com eller besøg www.pdc.com for mere information.
Business development manager of workforce management solutions

 

Jeg tilbringer en del tid i virksomheder, der er interesserede i at anskaffe et system til vagtplanlægning.

Effektiv vagtplanlægning er blevet helt central og drift kritisk for hvor effektiv organisationen kan være. Mange virksomheder savner tydelig struktur for hvem der skal på arbejde samt hvornår, hvordan og hvor meget arbejde der skal udføres i den kommende periode.

Et vagtplanlægningssystem har i dag ”tråde” ud i store dele af organisationen og involverer mange i virksomheden. Dermed har mange også en mening om hvordan de ønsker at involveres.

En ting kan alle dog blive enige om og det er ønsket om ”gode” vagtplaner. Men hvad vil det sige? Afhængig af hvem man taler med, er der forskellige syn på hvad en ”god” plan dækker over.

Lidt firkantet sagt så afspejler forskellene om en ”god” plan hos medarbejderne deres konkrete muligheder for succes i hverdagen.

Taler man med planlæggere, så har de opgaven med at lægge et puslespil, der danner et færdigt motiv. Derfor er der fokus på beslutningsstøtte, optimeringsmuligheder og kontrol af love og regler. De lægger vægt på søge- og filtreringsmekanismer så data hurtig kan findes, de ønsker overblik over ressourcer samt effektivitet i rutineopgaverne. Når puslespillet er lagt, har de en ”god” plan.

Er det ledelsen man spørger, er der fokus på ”økonomi”. Planerne skal være nemme at udarbejde – det må ikke koste ret meget. Det skal være muligt at vurdere omkostningen for planen og om den overholder budgettet. Samtidig er der fokus på muligheden for opfølgning – altså hvordan ser den kommende periode ud og hvordan klarede vi det i den forløbne periode både hvad angår omkostninger, sygedage, afløsere, ferie afholdelse mm. En billig plan er en ”god” plan.

Spørger man lønpersonalet er det en ”god” plan, når korrekte beregninger af timer og tillæg sendes videre til lønsystemet.

For den enkelte medarbejder er det en ”god” plan, når de har haft indflydelse den. En plan som tager hensyn til balancen mellem arbejdsliv og fritid. Når den ansatte får opfyldt sine ønsker om fritid og vagter og når de i øvrigt får korrekt løn, så er det en ”god” plan.

Kan det lade sig gøre at imødekomme alles ønsker til en ”god” plan?

Ja, med PDC Plan. PDC Plan er et it-system, der i årevis har løst denne komplekse opgave med at sikre gode vagtplaner for alle involverede, som holder sig inden for at givne økonomiske rammer og lovgivning.

Mere end 200.000 personers vagtplaner udfærdiges med PDC Plan, som bidrager til at vores kunder er i stand til at levere ”kvalitet til aftalt tid”.

 

Her kan du se, hvilke brancher vi hjælper med at få udarbejdet en god vagtplan.

Thomas Aagard, Chef for forretningsudvikling

Jeg er klar til at hjælpe

Ring gerne for en uforpligtende snak

Kontakt os