MinPlan er en web-baseret portal til medarbejderinvolvering

Medarbejderinvolvering kan tilgås fra pc, tablet og smartphone og giver ansatte indflydelse på egen arbejdstid, frihed til at ønske, bytte, ...

Download en MinPlan brochure

Medarbejderinvolvering i vagtplanlægning

Medarbejdere, der føler sig værdsatte, er mere engagerede, og en engageret arbejdstager er en produktiv arbejdstager. Det er en selvbærende cyklus. Dit personale er rygraden i din organisation, og når du planlægger din arbejdsstyrke, planlægger du for hele din virksomhed.

Som aktør på markedet for IT for personaleplanlægning har PDC fået stor ekspertise med at involvere medarbejdere i dele af vagtplanlægningsprocessen.

 

Medarbejder-app tilknyttet PDC VagtPlan

 

MinPlan  er specielt udviklet til at
involvere medarbejdere i planlægningen

 

Øget loyalitet og reduceret fravær

Det er PDC’s erfaring, at med inddragelse i planlægningsprocessen føler medarbejderne, at de bliver hørt og respekteret. Derfor vil de være mere loyale over for de vagtplaner og skift, de selv har haft indflydelse på. De bliver mere positive på arbejdspladsen, klager mindre, og sygefraværet vil blive reduceret.

Gennem avancerede men letanvendelige apps understøtter PDC processerne for at afgive ønsker, bytte og udveksle vagter og i øvrigt kommunikation mellem medarbejdere og planlæggere.  Det viser sig at øge moral og produktivitet, samtidig med at der skabes en mere ønskværdig arbejdsplads.

Reduceret administration

Fordelene for de ansatte er selvsagte, men planlæggerne undgår også en del administration og besvær med at udfylde formularer for fraværende medarbejdere og beskæftige dig med andre planlægningsmæssige hovedpiner. Effektiv kommunikation betyder som regel færre vagtbytter at godkende og færre misforståelser af arbejdsplanen.

 

74% reduktion i antal af medarbejderhenvendelser

Saint-Thomas i Canada

 

Primære fordele

oplevet af Saint-Thomas i Canada

  • 74% reduktion i medarbejderes henvendelser
  • Udgående kontaktproces reduceret fra 5,6 dage om måneden til 1 time
  • 70% af alle vagtbytter administreres medarbejder-medarbejder (med planlæggergodkendelse)
  • Med MinPlan blev 54% af vagter godkendt inden for 90 minutter – 94% inden for samme dag
  • At give personalet en større følelse af kontrol over deres egne vagter ved at overføre planlægningsbyrde fra administrativt personale til medarbejderne selv (forbedrer medarbejdertilfredsheden)

Thomas Aagard, Chef for forretningsudvikling

Jeg er her for at hjælpe dig

Kontakt mig for en uforpligtende snak

Klik her for at sende en besked