VagtPlan strømliner hele vagtplanprocessen

StaffPlan hjælper med at styre arbejdstid og opgavefordeling samt få mest muligt ud af personalesressourcerne

Download en brochure

Optimeret vagtplanlægning til detailhandlen

VagtPlan er et skalerbart system til mellemstore og store supermarkeder og kædebutikker. Systemet har bevist sin værdi og styrker i mange år i Danmark, Norge, Sverige, Finland og de baltiske lande.

 

“VagtPlan-systemet lever op til vores krav og løser vores problemer. PDC er en pålidelig og lydhør leverandør med gode referencer i kædevirksomheder i Norden. Vi er meget glade for at samarbejde med PDC og ser frem til at udvide og udvikle fremtiden.”

Tomas Grönesjö, projektleder i Flügger

 

Vagtplanlægning online på PC eller smartphone

Nem planlægning
Hvad er behovet for arbejdskraft? Er der behov for ekstra hjælp i sommerferien? VagtPlan gør fremtidig såvel som den daglige planlægning enkel ved at tilvejebringe effektive planlægningsværktøjer, søgeværktøjer og gør relevant information tilgængeligt i et klart billede. Med VagtPlan bruger du mindre tid på at planlægge og drager fordel af at have et overblik over dine ressourcer.

Bedre planer – Forbedret service – Øget salg
God service har en positiv indflydelse på salget. Nøglen til at yde god service ligger i at have tilstrækkeligt, kvalificeret personale til at betjene kunder. VagtPlan hjælper med at udarbejde gode arbejdsplaner, og planlæggeren kan danne en plan, hvor opgaver matches med medarbejderes arbejdstid og kvalifikationer. Det sikrer effektivitet, som er grundlaget for øget salg.

Tilfredse medarbejdere og reduceret fravær
VagtPlan gør det muligt for personalet at ønske sin arbejdstid og fritid. Disse præferencer er direkte synlige for planlæggeren og kan derfor let overvejes under planlægningen. Når medarbejdere er involveret i planlægningsprocessen, øges følelsen af ansvar og tilfredshed. Dette viser sig f.eks. i reduceret fravær på grund af sygdom.

Konsistens og struktur
Butikken får et brugervenligt og effektivt planlægningsværktøj, og desuden skaber VagtPlan struktur i virksomheden gennem standardmetoder til planlægning, kommunikation af planer, lønregnskab og rapportering, hvilket fører til gennemsigtighed og konsistens i vitale processer.

Overholdelse af lovgivning og aftaler
VagtPlan administrerer hundredvis af regler og konventioner – både i den enkelte butik og på tværs af landegrænser. Alle medarbejdere behandles lige og fair efter de gældende regler, og alle får korrekt løn i henhold til de relevante aftaler. Ledere behøver ikke at bekymre sig om overholdelse eller fortolkning af aftaler.

Deling af personale
Når man har flere butikker inden for et geografisk område, er det naturligt at udnytte hinandens ressourcer og dermed holde omkostningerne nede til eksterne vikarer eller overarbejde. Med brug af VagtPlan kan butikker låne personale fra hinanden. Medarbejderen vises med det samme i vagtplanen, hvor hun / han skal arbejde. Løn og omkostninger klassificeres automatisk, og KPI’er holdes altid ajour.

Nøgletal og ledelsesinformation
Med VagtPlan er dokumentation af vagtplaner, nyttig statistik og ledelsesinformation tilgængelig på alle niveauer.

Nøgletal beregnes øjeblikkeligt på baggrund af vagtplaner, omsætning og andre importerede data. Realiserede og forventede indtægter såvel som fraværsprocenter sammenlignes let og kan bruges af butikschefen under planlægning eller af områdechefen i den løbende opfølgning.

KPI’er kan samles til et virksomhedsniveau, og du kan afprøve forskellige enheder på tværs af virksomheden.

Oversigt over timer, ferie, afspadsering osv.
”Lommeregnskaber” for afspadsering, overarbejde osv. er almindelige i mange butikker. Med VagtPlan er de ikke længere nødvendige, fordi planlæggeren kan registrere disse data i systemet. Butikken har således altid et opdateret overblik over den enkeltes timer, afspadsering og feriebalancer.

Tidsregistrering
Medarbejdere kan registrere deres timer via en app, MinPlan. Alternativt kan VagtPlan integreres med et eksisterende tidsregistreringssystem. Når der bruges tidsregistreringer, er det naturligt at lade disse danne grundlaget for den endelige lønningsliste i VagtPlan. Dette hjælper med at forenkle administrative rutiner og reducere fejl.

Integration til lønsystemer
Når planen er implementeret og tilpasset den faktiske arbejdstid, overføres de indsamlede poster til virksomhedens lønsystem. Igen reducerer automatisering risikoen for fejlagtige poster betydeligt og sparer tid på administration.

 


Læs VagtPlan Brochure
Læs MinPlan Brochure


 

Fordele

  • Omkostningsbesparelser på løn
  • Gennemsigtighed og standardisering
  • Administrative lettelser
  • Forbedret serviceniveau og øget salg
  • Tilfredse medarbejdere og reduceret fravær

Ole Grønskov, Salgsdirektør

Jeg er klar til at hjælpe

Ring gerne for en uforpligtende snak

Kontakt os