Personale- og vagtplanlægning på hospitaler og i ældrepleje

Arbejdsplaner, der sikrer kompetent og passende personale til alle opgaver og i alle vigtige positioner

Download VagtPlan brochure

Optimeret vagtplanlægning af sundhedspersonale

PDC kan levere VagtPlan på SKI aftale

PDC Plan er et omfattende vagtplanlægningssystem designet til at imødekomme de komplekse behov for sundhedspersonale. Planlægning af sundhedspersonale kræver den største effektivitet, når det gælder styring af vagter for læger, sygeplejersker og andet personale på hospitaler og plejehjem.

Vores intelligente forretningsløsninger er meget konfigurerbare og skræddersyet til dine behov. Hos PDC støtter vi dig til at levere bedre resultater for patienter og samfundet.

 

Work plans available on tablets and smartphones

 

 

Vagtplanlægning

Kraftfulde værktøjer hjælper med:

 • Arbejdstidsplanlægning
 • Balancering af bemandingsbehov
 • Overholdelse af overenskomster
 • Automatisk tildeling af opgaver

Se ind i fremtiden

Tydeligt overblik over fremtidig bemandings-situation og information som kan påvirke planlægningen.

 • Overblik over over/underbemanding
 • Overvblik over potentielle ‘problemer’
 • Overblik over økonomiske konsekvenser af planen

Rapporter & statistikker

Beregnede data kan ses enten direkte på skærmen i forskellige konfigurationer eller i faste rapporter.

 • Sammenlign realiserede tal med budgetter
 • Sammenlign original plan med den realiserede plan

Tidsregistrering

PDC’s system modtager tidsregistreringer.

 • Registreringer fra stempelure overføres straks til PDC Plan
 • Registreringer kan ske via smartphone eller fra 3-parts stempelure

Online lønberegning

En unik “motor” udregner alle vagter og sammentællinger som sikrer:

 • Realtids kontrol over lønomkostninger
 • Komplet overblik over alle typer af tillæg
 • Online beregning af løn, fravær, overarbejde, afspadsering, mm.

Integration til lønsystemer

Systemet integrerer med mange internationale lønsystemer.

 • Adskillige standardformater og kan let tilpasses nye lønsystemer
 • Alle optællinger og konti matches i lønsystemet

Kommunikation

En portal via smartphones giver:

 • Nem adgang til planer, tidsregistreringer, vagtbytte, osv.
 • Tidsbesparelser i planlægning
 • Ét samlet kontaktsted

Medarbejder- indflydelse

Medindflydelse i vagtplanlægningen giver:

 • Større medarbejdertilfredshed
 • Større engagement og loyalitet
 • Besparelser og reduceret sygefravær

KPI’ere og budgetter

En vagtplan skal være konsistent med virksomhedens budgetter.

 • Importer fra eksterne systemer eller indtast manuelt
 • Sammenlign budgetter med realiserede data
 • Bliv advaret om nødvendige justeringer

BI og Dashboards

Konverter dine data til vigtig viden. Skab tydelige grafisk diagrammer som viser data på en meningsfuld måde.

 • Præsenter data i den rette form for de rigtige personer – præcis når de ønsker det
 • Styrk dine operationelle og strategiske beslutninger

 

Ole Grønskov, Salgsdirektør

Jeg er klar til at hjælpe

Ring gerne for en uforpligtende snak

Kontakt os