Håndtering af fravær

Den kan tilgås på mobiltelefon eller tablet og fungerer som lederens værktøj

App til afdelingsleder, TeamPlan

TeamPlan er en app til afdelingsledere, der varetager de daglige driftsopgaver vedrørende planlægning i PDC Plan – specielt håndtering af fravær.

App til afdelingsledere til håndtering af fravær

Forestil dig følgende:

Det summer på gangene og afdelingens medarbejdere er i færd med at møde ind til endnu en arbejdsdag. Som leder af afdelingen er du allerede i gang med dine forberedelser for at dagen skal blive så gnidningsfri som muligt for alle.

Du færdes også på gangen, da en fraværsmelding pludselig indløber. Du skal nu tage stilling til om du kan klare dig uden vedkommende eller om der skal indkaldes en erstatning – og i givetfald hvem?

Ofte kræver det, at du må tilbage på kontoret, starte computeren, logge på systemerne mm. for at få hjælp til at finde en egnet erstatning, som ikke bryder nogle arbejdstidsregler. Det kan også være, at du skriver en “gul lap” og tager dig af sagen senere. Det er tidskrævende og forstyrrende for det du var i gang med.

Heldigvis behøver det ikke være således!

Du behøver ikke mere at gemme de “gule lapper” eller huske hvilke ændringer, der skal ind i vagtplanen. Ændringer kan klares direkte i TeamPlan – på den tablet eller mobiltelefon, du har i lommen.

I TeamPlan har du overblik over det personalemæssige og du kan tilgå PDC Plan, så du nemt kan finde en person til at overtage den ledige vagt og være sikker på alt nødvendigt er rapporteret til løn mm.

TeamPlan giver afdelingslederen komplet overblik over vagtplanen på en let tilgængelig måde.

Hvis man har rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid eller skal tage beslutning om vikardækning, når man ikke er på arbejdspladsen, så er TeamPlan også den hurtige og fleksible løsning.

 

TeamPlan tilbyder:

Overblik over dagens plan

Afdelingslederen har det komplette og aktuelle overblik over dagens og de nært forestående dages vagtplan. Vagterne kan være spredt over flere lokationer eller afdelinger. Overblikket og faciliteterne i TeamPlan gør det nemt at vurdere om der er brug for mere personale, når der rapporteres fravær.

Let håndtering af fravær

Når en medarbejder melder sig fraværende, er det straks muligt at registrere i TeamPlan og derefter beslutte hvad der skal ske med de kommende vagter.  Man tager sig straks af fraværet og opdaterer PDC Plan, så andre planlæggere kan se at både sygdom og afløsning er håndteret.

Det er hurtigt at udbyde vagten via en vagtbørs til en gruppe af kolleger, tildele den til en specifik afløser eller blot notere, at der ikke er behov for en afløser til den bestemte vagt.

Vagtudbud til kollegaer

TeamPlan giver mulighed for at udbyde en vagt på ’vagtbørs’. Det er relevant, hvis vagten ligger i nær fremtid og man kan vente på at en af de udvalgte medarbejdere tager vagten fra deres medarbejder-app, MinPlan. Nem adgang til PDC Plan uden computer

Automatisk administration

Alle ændringer i planerne påvirker de involverede personers timeregnskab, løn, mm. så det er vigtigt, at alle de nødvendige administrative justeringer gennemføres korrekt.

Det sker automatisk i TeamPlan, som er fuldt integreret med PDC Plan. Så snart en ændring er udført i TeamPlan, påvirker det alle aspekter af vagtplanlægningen: opgørelser, afregninger, overenskomsttjek og meget mere.

 

Ole Grønskov, Salgsdirektør

Jeg er klar til at hjælpe

Ring gerne for en uforpligtende snak

Kontakt os