Udbetaler du korrekt løn?
Hver anden ansat finder fejl!

Blog artikel:
Tjek din lønseddel

Artikel er skrevet af Carsten Christoffersen,
Marketingchef i PDC.

Kontakt mig gerne på tel 3636 0000 for en snak om muligheder eller skriv til pdc@pdc.com
Marketingchef for vagtplansystemer

 

Hver anden – præcis 50 procent – af lønmodtagerne i Danmark har oplevet at finde fejl på lønsedlen. Det viser en undersøgelse fra Epinion for Fagbevægelsens Hovedorganisation (okt. 2022). Undersøgelsen viser også, at de færreste stoler blindt på lønsedlen. 3 ud af 4 tjekker deres lønseddel hver måned eller næsten hver måned.

Og den månedlige lønseddel kan være svær at gennemskue. Får den ansatte de rigtige tillæg? Passer timetallet? Flextimer? Ferie- og afspadseringsopgørelserne?

Hvis man overser fejl, kan det koste tusindvis af kroner eller mistede timer.

Fejlene kan være både små og store, men faktum er, at en del fejl opstår, hvor medarbejdere ikke har fået den løn, de har krav på. I langt de fleste tilfælde skyldes det fejl, som er lette at forklare – og som arbejdsgiveren justerer uden det store bøvl.
Men fejlene skal jo opdages, før de kan rettes og det er netop hvad de nye “Saldi” i PDC Plan / MinPlan bidrager til.

Hvorfor skal løn- eller timefejl rettes?
Det må være altafgørende for enhver arbejdsgiver, at have medarbejdernes tillid til at løn- og arbejdsforhold er præcise og korrekte. Alt andet er skadeligt for virksomhedens omdømme og tiltrækning af arbejdskraft. Hertil kommer, at henvendelser om fejl kræver uforholdmæssig megen administration og irritation.

For de ansatte hænger lysten til skiftende arbejdstider og ekstravagter uløseligt sammen med tilliden til, at alle retmæssige tillæg, afspadseringer mm. er korrekte.

 

Fordel for medarbejderne

“Saldi” er PDC’s løsning, der sætter medarbejderne i stand til at få et overblik over deres arbejdstimer og diverse opgørelser. Saldi skal sættes op for den enkelte virksomhed, der anvender PDC Plan, og herefter vil alle relevante opgørelser være tilgængelige i medarbejder-appen, MinPlan.

Der er stor bekvemmelighed ved, at Saldi stilles til rådighed for den ansatte, som nemmere kan planlægge med familien idet planen er let tilgængelig på smartphone.

Større tryghed og sikkerhed
Saldi præsenteres let forståeligt for den ansatte, så det er muligt at holde øje med timeregnskabet. Hvad er der tilbage af ferie og hvad skylder man af timer. Det gør det muligt at handle proaktivt på en potentiel over eller under arbejdssituation.

For medarbejderne giver det tryghed at have sikkerhed for ”hvor meget arbejde er udført?” og “hvad er planlagt og afregnet på lønsedlen?”

Undgå “lommeregnskaber”
Medarbejderne har mulighed for dagligt at tjekke i MinPlan om diverse opgørelser er korrekte og opdaterede. Hermed undgår man at skulle føre personlige lommeregnskaber, der skal tjekkes ved månedens udgang.

Tjek når det passer dig
Alle opgørelser er let tilgængelige på den ansattes smartphone og kan tjekkes når som helst. Vil du tjekke dagens opgørelser på vej hjem i bussen? Vil du tjekke ved ugens udgang?

 

Fordel for planlæggeren

For planlæggeren er der store tidsbesparelser som følge af langt færre henvendelser og spørgsmål vedrørende løn og andre opgørelser. Typisk skal henvendelser undersøges og afklares i trianglen mellem medarbejderens forventning, vagtplanlæggeren og HR-lønkontor.

Systemet gør arbejdet for planlæggeren
Saldi udregnes automatisk i PDC Plan og kan præsenteres i MinPlan med en statusopgørelse til den enkelte, som viser hvor meget den ansatte har arbejdet, overarbejde, afspadsering, flextid, ferie mm.

Det giver gennemsigtighed i både optjening, afvikling og status på timeregnskabet. Systemet hjælper desuden med at “huske”, hvornår der er afholdt ferie, og dermed hvorfor Saldi ser ud som de gør.

 

Fordel for arbejdsgiveren

Saldi er for arbejdsgiveren, der gerne vil give sine medarbejdere tryghed, tillid og sikkerhed for korrekt aflønning – især når det kan være svært at gennemskue og forstå lønsedlen.

Saldi giver ensartethed i opgørelserne, som fritages for forskellige metoder og udregninger i forskellige afdelinger. Hermed mindskes administrationen og evt. frustration på tværs af afdelinger i den efterfølgende lønforklaring.

Værdien ligger konkret i mindre spildtid og mindre usikkerhed blandt personalet, som taler ind i arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
Hertil kommer øget vilje blandt personalet til at tage merarbejde, når tilliden er tilstede for at alt opgøres præcist og korrekt.

Troværdighed, tillid og godt omdømme er vigtige parametre for enhver virksomhed – ikke mindst når man skal tiltrække nye medarbejdere.

Carsten Christoffersen, Marketingchef, vagtplanlægning

Jeg er klar til at hjælpe

Ring gerne for en uforpligtende snak

Kontakt os