Styr din tid fra lommen

Mobilapp for personalet til at se, bytte og anmode om vagter og frihed samt kommunikere med planlæggeren og hinanden.

Download en brochure

Medarbejder-app

God kommunikation mellem virksomhed og medarbejdere er på mange måder ekstremt vigtig og værdifuld. Derfor har vi stillet fremragende faciliteter til rådighed, der forbedrer kommunikationen begge veje.

MinPlan er en medarbejder-app forbundet til VagtPlan

Fra medarbejdernes indgang til at afgive ønsker for arbejdstid, bytte vagter med kollegaer til registrering af udført arbejde, er MinPlan et stort aktiv for PDC Plan. MinPlan kan tilgås via internettet og smartphones og gør det muligt for personalet at:

  • Se egne arbejdsplaner og planlagte opgaver
  • Se historiske og fremtidige planer
  • Registrere ønsker for arbejdstid og fritid
  • Registrere udført arbejdstid
  • Se opdaterede saldi for ferie, afspadsering osv.
  • Bytte vagter
  • Sende / modtage beskeder
  • Og mere

Medarbejderindflydelse
Erfaringen viser, at sådanne faciliteter bidrager til at balancere privatliv og arbejdsliv. De bidrager til et bedre arbejdsmiljø, større ansvar for arbejdsplaner, en større medarbejdertilfredshed og reduceret sygefravær.

Arbejdsplaner er dynamiske, og vagtplanudskrifter er hurtigt forældede. Offline-saldi til ferie og afspadsering giver ikke altid realiserede tal, når de indsendes af lønsystemet. En almindelig situation, som MinPlan løser effektivt.

Tue Vestergaard Nielsen, Afdelingsleder, Vagtplanlægning

Medarbejder-app

Ring gerne for en uforpligtende snak

Kontakt os