Strømlin hele personaleplanlægningsprocessen

Håndtering af den komplekse logistik for koordinering af mennesker, køretøjer og udstyr

Personale- og produktionsplanlægning i TV-stationer

PDC Plan er et skalerbart system til planlægning af arbejdskraft og udstyr for blandt andet TV-stationer med egen produktion. Systemet har bevist sin værdi og styrke i mange år hos TV2 – herunder også de otte regionale TV-selskaber.

Nem planlægning
TV-produktioner findes i forskellige kategorier. Nogle udsendelser er gentagne produktioner (som nyhederne), og andre forekommer kun en gang eller i en begrænset periode. Nogle produktioner er små, andre er store (fx. OL). Alle typer af kategorier administreres let med PDC Plan.

Kernen i planlægningsprocessen er afdækning af det krævede antal medarbejdere, færdigheder og udstyr til at udføre opgaverne.

PDC Plan sikrer gode oversigter, effektive planlægnings- og søgeværktøjer, der muliggør effektiv planlægning og udnyttelse af redaktører, journalister, fotografer og andet personale. Med PDC Plan er det nemt for Planlæggeren i en enkelt proces at sende både personale og udstyr ud på specifikke opgaver eller jobs.

Konsistens og struktur
PDC Plan tilbyder et brugervenligt og effektivt planlægningsværktøj, som vedligeholder strukturer og arbejdsgange i virksomheden gennem standardmetoder til planlægning, kommunikation af planer, chat med personalet, lønregnskab og rapportering.

Overholdelse af arbejdsmarkedslovgivning, overenskomster samt interne regulativer
PDC Plan administrerer regler for arbejdstid – herunder hundredvis af regler for hhv godtgørelser og tillæg – både for eget personale og freelancere.

 

Hvis du bryder opsatte overenskomstregler eller praksis på området, bliver du straks advaret, så planen kan justeres

 

Fleksibel deling af personale
Alle planlæggere har adgang til alle ressourcer og kan tildele dem opgaver overalt i organisationen.

Tilfredse medarbejdere og reduceret fravær
Medarbejderportalen, MinPlan, giver alt personale (inklusive freelancere) adgang til deres opgaver og planer. Information om hvilke kollegaer og hvilket udstyr, der er tildelt den samme opgave, er også tilgængelig. De ansatte kan registrere deres arbejdstid, og ledere kan beslutte, om de akkumulerede overarbejdstimer skal udbetales som  overarbejde, eller om mearbejderen skal arbejde færre timer senere i perioden.

KPI’er – nøgletal og ledelsesinformation
Når der er lagt en produktionsplan, har ledelsen et komplet overblik over omkostningerne baseret på timerne og personalets kvalifikationer. Dette betyder, at ledelsen allerede har en anslået omkostning for produktionen/dagen/ugen/måneden.

Med dokumentation i form af  produktions- samt arbejdsplaner følger nyttig statistik og ledelsesinformation, som vil kunne gøres tilgængelig på alle niveauer.

Nøgletal beregnes løbende baseret på arbejdstid, opgaver, anvendte kompetencer, omkostninger og andre data. PDC Plan har en række økonomiske dimensioner, og en opgave eller produktion vil altid blive tildelt et projekt, en konto og betalingsafdeling. På denne måde er omkostningens struktur gennemskuelig for alle.

På virksomhedsniveau er prognoser udfærdiget i PDC Plan et vigtigt input til overvågning og opfølgning for fremtidige arbejdsomkostninger.

Oversigt over timer, ferie, afspadsering osv.
Med PDC Plan er ”skufferegnskaber” ikke længere nødvendige, idet planlæggeren kan registrere alle data i systemet. Arbejdsgiveren har således altid et opdateret overblik over den enkeltes timer, afspadsering, feriebalancer mm.

Tidsregistrering eller Integration med tidsregistreringssystemer
Medarbejdere kan registrere deres arbejdstid i PDC Plan, og lederen har adgang til at kontrollere disse registreringer, før de sendes videre til lønsystemet. Dette hjælper med at forenkle administrative rutiner og reducere fejl.

Integration til lønsystemer
Når planen er implementeret og tilpasset den faktiske arbejdstid, overføres de indsamlede data til virksomhedens lønsystem. Igen reducerer automatisering risikoen for fejlindtastninger betydeligt og sparer tid på administration.

Fordele

 Sikkerhed for de rette kvalifikationer på det rigtige sted – selv under meget hurtigt skiftende forhold

  • Oversigt over omkostninger baseret på, hvad der er planlagt at blive produceret.
  • Administrativ lettelse
  • Oversigt over, hvem der gør hvad, og hvem der er tilgængelig til den næste opgave
  • Sikkerhed for korrekt lønudbetaling; selv når reglerne er meget komplekse
  • Tilfredse medarbejdere og reduceret fravær
  • Mulighed for meget tæt interaktion med personalet gennem MinPlan

 

 

 

Thomas Aagard, Chef for forretningsudvikling

Jeg er klar til at hjælpe

Ring gerne for en uforpligtende snak

Kontakt os