Vagtplanen passer til familielivet

Artikel skrevet af Carsten Christoffersen,
Marketingchef i PDC.

Du er velkommen til at kontakte mig på tel 3636 0000 for en uforpligtende snak om muligheder. Eller skriv til pdc@pdc.com
Marketingchef for løsninger til vagtplanlægning

 

Medarbejdere, hvis arbejdstid planlægges med PDC Plan, har stor indflydelse på deres vagtplaner ved hjælp af app’en ”MinPlan”. For folk med vekslende arbejdstider giver det frihed og mere tid til familie, når man selv kan planlægge sine vagter.

Medindflydelse skaber bedre balance

Skiftende arbejdstider skaber udfordringer både i forhold til partner, børn, venner og fritidsinteresser. Mindre børn kræver en rytmisk dagligdag med faste spise- og sengetider. Ligeledes kan det være svært at få tid til nærvær med partner eller korsang hver mandag.

Med MinPlan app’en til PDC Plan tilbydes et redskab til at få medindflydelse på hvornår man vil arbejde og holde fri. Generelt peger undersøgelser på at medindflydelse har positiv effekt på balancen mellem arbejdsliv og privatliv, fordi man har muligheden for at planlægge sig ud af arbejde, der ligger uhensigtmæssigt i forhold til privatlivet.

De arbejder, mens andre holder fri

Sundhedsvæsnet og ældreplejen er døgninstitutioner, hvor der er brug for læger, sygeplejersker, SOSU’er mfl. dag, aften og nat alle ugens dage. Detailhandlen er præget af lange åbningstider og mange ansatte på deltid. For en række brancher gælder det, at de arbejder mens andre holder fri.

For mange fungerer skiftende arbejdstider godt. Og det fungerer endnu bedre med MinPlan, hvor man selv kan vælge hvilke vagter, man vil have – og ikke have. Det kan give den variation i arbejdet man søger og frihed til at ordne praktiske gøremål og hente børn tidligt fra skole.

Et puslespil der skal gå op

En vagtplanlægger kan ikke vide, hvilke hensyn der skal tages til den enkelte medarbejder, når arbejdsplanen skal lægges. Med MinPlan kan medarbejderen planlægge, hvis børnene skal til sport eller man selv skal til forældremøde. Man ved selv hvornår det passer bedst med en sen vagt eller dagvagt for at familiens ”puslespil går op”.

Nogle bruger MinPlan til at planlægge hvornår de vil have fri – andre kan bedst lide at lave hele vagtplanen selv. På den måde kan man fx undgå at have for mange nattevagter i træk. Det er et puslespil at balancere arbejdsliv og fritid, og MinPlan giver stor fleksibilitet til at imødekomme familiens og arbejdspladsens ønsker.

Medindflydelse giver bedre arbejdsklima

Medindflydelse på vagtplanlægningen er ikke kun godt for privatlivet. Det er også medvirkende til at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen, fordi ønsker bliver imødekommet. Når man fornemmer, at der tages hensyn til ens egne behov, så tager man også selv større hensyn til helheden og ansvar for at planen hænger sammen. Medarbejdernes loyalitet er større i forhold til en plan, de selv har ønsket.

 

Carsten Christoffersen, Marketingchef, vagtplanlægning

Jeg er klar til at hjælpe

Ring gerne for en uforpligtende snak

Kontakt os