Vagtplanlægning til ambulancetjenester

At afbalancere den kontraktlige beredskabskrav med den dyre og knappe arbejdskraft og andre ressourcer

Kontakt os for en præsentation Læs om Medarbejder-app'en

Vagtplanlægning i ambulancetjenester

PDC Plan er skræddersyet til ambulancetjenesters behov for planlægning af medarbejdere i en verden kendetegnet ved kontraktmæssige krav til beredskab.

Denne løsning er baseret på en specifik planlægningsmetode; Behovsstyret planlægning.

 

Vagtplanlægning til leverandører af ambulancetjenesterKlik for større visning

 

Karakteristika ved “Behovsstyret planlægning”

 • “Produktionen” / efterspørgslen kan variere men skal udføres med eksisterende personale og udstyr
 • Overholder arbejdstidsregler, lovgivning, normtider, …
 • Krav til særlige kvalifikationer skal overholdes
 • Medarbejderne kender deres planer langt frem i tiden
 • Risikominimering – minimere konsekvenser ved ikke at opfylde behovet

Metoden tilbyder:

 • Håndterer fluktueringer i behov ved at ændre vagter
 • Efterspørgslen beskrives i fulde vagter
 • Vagter beskriver produktionen (biler, udstyr, chauffør, paramediciner,…
 • Fokus på ikke-dækket efterspørgsel
 • Nem måde at fordele opgaver, mens planen er i drift
 • Godt overblik over KPI og omkostninger

 


 

Overholdelse af love og aftaler
PDC Plan administrerer hundredvis af regler og regulativer – både i den enkelte virksomhed og på tværs af landegrænser. Systemet sikrer, at alle ansatte behandles lige under de nuværende regler.

Nøgletal og styringsinformation
Med PDC Plan er dokumentation af vagtplanerne, nyttig statistik og ledelsesinformation tilgængelig på alle niveauer. Nøgletal beregnes løbende på baggrund af vagtplaner og andre importerede data. Realiserede og forventede indtægter såvel som fraværsprocenter sammenlignes let og kan bruges af ledere i deres planlægning eller af områdechefen i den løbende opfølgning. På virksomhedsniveau er PDC Plan-prognoser for fremtidige arbejdsomkostninger et vigtigt input til overvågning og opfølgning. Data fra PDC Plan kan let overføres til dit datavarehus.

Bedre planer – forbedret service
PDC Plan hjælper med at lave gode planer, så de ansvarlige har en plan, hvor opgaver matches med medarbejderes arbejdstid og kvalifikationer.

Tilfredse medarbejdere og reduceret fravær
PDC Plan gør det muligt for personalet at ønske arbejdstid og fritid. Dermed deltager personalet aktivt i processen med at danne vagtplanen til gavn for både ansatte og virksomheden.

Nem kommunikation via MinPlan
Vagtplaner distribueres let til personalet. Medarbejdere kan se deres egne planer og afdelingsplaner på deres smartphones. Således har de altid den opdaterede plan klar. Løbende ændringer kommunikeres på samme måde, og medarbejderne får besked, når der sker ændringer. Ligeledes kan personalet også bytte vagter og kommunikere med planlæggeren via MinPlan.

Kontrol med lønudgifter
PDC Plan muliggør lavere lønomkostninger. Planlæggeren kan nemt overskue lange tidsperioder og anvende overenskomsternes muligheder for at fordele medarbejderes arbejdstid. Dermed undgås unødvendigt overarbejde og overbemanding. Systemet beregner løbende løneffekten af vagtplanen og sammenligner denne med budgetter.

Oversigt over timer, ferie, afspadsering osv.
Med PDC Plan har du altid et opdateret overblik over den enkeltes timer, afspadsering og feriebalancer. Disse saldi er også tilgængelige for medarbejderen, så planlægger og medarbejder har altid det samme billede af den aktuelle plan og saldi.

Deling af personale
Ved hjælp af PDC Plan kan personale let deles mellem forskellige omkostningscentre. Medarbejderen vises øjeblikkeligt i vagtplanen, hvor han har vagt – og personaleprofiler opdateres automatisk.

Tidsregistrering
Medarbejdere kan registrere deres timer via MinPlan. Systemet integreres også med eksisterende tidsregistreringssystemer i din organisation. Når tidsregistrering er aktiveret, eller når PDC Plan er integreret, reduceres systemfejl, og den administrative byrde lettes.

Integration til lønsystemer
Når planen er udført og tilpasset den faktiske arbejdstid, overføres de indsamlede poster til lønsystemet. Automation reducerer risikoen for fejlindtastninger og sparer tid på administration.

 


Læs PDC Plan Brochure
Læs MinPlan Brochure


Tue Vestergaard Nielsen, Afdelingsleder, Vagtplanlægning

Jeg er klar til at hjælpe

Ring gerne for en uforpligtende snak

Få en præsentation