Vagtplanlægning er ikke bare vagtplanlægning

Artikel skrevet af Thomas Aagaard,
forretningsudvikler i PDC.

Kontakt mig gerne pån tel 3636 0000 for en uforpligtende snak om muligheder. Eller skriv til pdc@pdc.com for mere information.
Forretningsudvikler af vagtplansystemer

 

 

I takt med at måderne at være ansat på bliver mere forskelligartede og individuelt tilpasset, bliver det også mere og mere nødvendigt at kunne planlægge arbejdstid med forskellige udgangspunkter og opfylde forskellige behov.

Traditionelt udarbejdes vagtplaner, så de passer til den arbejdstid den enkelte medarbejder bliver aflønnet for i sin kontrakt. Det er fint i mange organisationer – men der er andre, hvor hverdagen er mere omskiftelig og kræver større fleksibilitet i vagtplanlægningen.

Kompleks vagtplanlægning

Tendensen går i retning af stigende økonomisk fokus, præcise personalebehov, ønsker om stigende medarbejderindflydelse og særlige krav i forbindelse med udførelsen af arbejdet:

  • Der er ikke flere ansatte på vagt end nødvendigt – og samtidig udføres arbejdet forsvarligt, hvis der er færre på vagt end planlagt
  • Medarbejderne skal have de nødvendige kompetencer for at udføre vagten
  • De ansatte ønsker i stigende grad medindflydelse på deres arbejdstider
  • Kunder/borgere og andre stiller krav om fleksibilitet i forhold til hvornår arbejdet udføres
  • Personalet kræver selvstændig planlægning af egen tid på tildelte opgaver og efterfølgende registrering af arbejdstid på den rigtige opgave

Medarbejdere med forskellige vilkår

Store organisationer med mange ansatte har ofte flere forskellige ansættelsestyper. Et eksempel er Direktoratet for Kriminalforsorgen (DfK), hvor den overvejende del af personalet er betjente, som arbejder efter retningslinjer, der er udstukket i arrester og fængsler. En anden gruppe af ”civile” – socialrådgivere, psykologer, læger, sygeplejersker mfl. arbejder efter andre retningslinjer og så er der er administrationen, som arbejder efter nogle tredje retningslinjer.

Det betyder, at når DfK ønsker ét system til at håndtere al planlægning og registrering, så kræver det en fleksibel tilgang til planlægning og registrering.

Medarbejderinvolvering

Medarbejderindflydelse kan komme til udtryk på flere måder. Fængselsbetjentene kan afgive ønsker for frihed og arbejdstid. For andre er det medindflydelse på planlægning af egne opgaver for den kommende periode samt forsikring om korrekt registrering – hvad enten man arbejder 8-16 eller ønsker at gå tidligt og udføre/registrere sit arbejde hjemmefra senere på dagen.

Dynamisk planlægning og fleksibilitet i medarbejderinvolvering er vigtige parametre i en dynamisk hverdag hvor en arbejdsdag ikke længere er 8-16 eller fast 37 timer ugentligt – men kan se ud på mange forskellige måder.

Alt dette er muligt med PDC Plan.

Thomas Aagard, Chef for forretningsudvikling

Jeg er klar til at hjælpe

Ring gerne for en uforpligtende snak

Kontakt os