Vi er eksperter i vagtplanlægning

Vores vagtplanlægningssoftware leverer en gennemprøvet, intuitiv og meget mobil væg-til-væg-løsning

Kontakt PDC for en snak om hvad vi kan gøre for dig

Vagtplanlægning

Personalet er det største aktiv i mange virksomheder og lønomkostninger udgør ofte den største omkostningspost. Derfor er det vigtigt at anvende de ansattes arbejdstid bedst muligt og udnytte tilgængelig kapacitet maksimalt. Det gælder for personalet ligesom som alle øvrige ressourcer, maskiner, udstyr, faciliteter osv.

Fordeling af det rette personale med de rette kvalifikationer, til den rigtige opgave og på det rigtige tidspunkt kræver mere end en krystalkugle.

Den ideelle vagtplan forbliver inden for den økonomiske ramme (budget), håndterer personale- og udstyrsbehov, overholder lovgivningsmæssige krav, opfylder medarbejdernes ønsker, udfærdiger retfærdige planer osv.

Læs artikler:

 

airport ground handling resource planning
Klik for stor størrelse

200.000 personers vagtplaner udfærdiges med PDC Plan
(klik her og læse mere om løsning til forskellige brancher)

 

Overholdelse af overenskomster

Nogle virksomheder har forholdsvis statiske planlægningsbehov, hvor den primære opgave er at sikre, at personalet udfylder deres tidsnormer og besidder de rette kvalifikationer. Det kan typisk klares med rulleplaner eller grundplaner, som sikrer overholdelse af ansættelseskravene og ikke mindst alle de overenskomster, arbejdsmarkeds- og brancheregler, som gælder på området.

Planlægning af kvalifikationer

Hvis kravet til arbejdskraft og forskellige kvalifikationer derimod fluktuerer henover dagen, ugen eller måneden ligger udfordringen i at balancere arbejdsplanen i forhold til behov og efterspørgsel. I disse tilfælde har virksomhederne behov for langt mere fleksible og dynamiske planlægningsmodeller. Overbemanding er dyr. Underbemanding er måske endnu dyrere, hvis man ikke kan producere tilstrækkelig mængde ydelser eller servicere kunder i forhold til efterspørgslen.

 

Når planlægningen bliver så kompliceret, så tag en snak med PDC om hvordan vi med vores IT-løsninger kan understøtte jeres eksisterende arbejdsgange og bistå med optimering af anvendelsen af personalet.

 

Balancering af personalebehov

Det er PDC’s speciale at sikre dette match og levere IT-systemer til at balancere personaleplanlægning. Vi har dedikerede løsninger Inden for en række specifikke brancher, hvor vi har særligt kendskab til processerne og forretningsgangene.

Kompleksiteten i planlægningen  stiger yderligere, for de virksomheder der opererer ud over almindelige arbejdstider fra 9-17. En række virksomheder er kendetegnet ved:

  • arbejde døgnet rundt,
  • opgaver der er tidsafhængige (start- og sluttid),
  • opgaver der er indbyrdes afhængige af diverse kompetencer,
  • sikkerhedskrav der skal være opfyldt,
  • medarbejdere med mange forskellige kvalifikationer,
  • risiko for flaskehalse fx. på grund af specialkompetencer
  • store variationer i behov for personale og kompetencer
  • forskellige ansættelsesforhold og kontinuert uddannelse

Læs mere om “behovsstyret planlægning

Optimal anvendelse af personalet

Det stiller en række krav til IT-støtte for at optimere anvendelsen af personalet, når sådanne kriterier indgår.

Hertil kommer, at det er ikke kun er langsigtede fluktueringer i produktionen, der skal håndteres. Det er også ad-hoc hændelser, der opstår fra dag til dag og konsekvenser af ændringer, der skal tages stilling til i løbet af kort tid.

Medarbejderinvolvering

For at gøre en effektiv arbejdstidsplan mere værdifuld er det vigtigt, at medarbejderne tager ejerskab til den. Det sker bedst ved at involvere de ansatte og give dem medindflydelse på deres egen arbejdstid.

Læs mere om “Medarbejderinvolvering

 

Vores løsninger medvirker også til at få gladere og mere tilfredse medarbejdere. Det er sund fornuft og god forretning.

 

Kommunkation med ansatte

PDC har 25 års erfaring med at involvere medarbejderne i planlægningen. Det sker gennem forbedret kommunikation mellem kollegaer og planlæggere i form af ”chat” funktioner og gennem dedikerede medarbejderløsninger til at udføre vagtbytte og afgive vagtønsker. Ønskerne kan være i form af fravær og konkrete vagter, og der er mulighed for at freelancere og løst tilknyttede medarbejdere kan informere planlæggeren om, hvornår de er til rådighed.

 

 

Thomas Aagard, Chef for forretningsudvikling

Jeg er klar til at hjælpe

Ring til mig på 3636 0000 for en uforpligtende snak om PDCs vagtplanlægningsmodeller - eller klik på knappen og skriv til mig

Kontakt os