Sundhedssektoren

Planlægning af tjenestetid på hospitaler og i hjemmeplejen

At lave gode vagtplaner på sygehuse og plejehjem, der arbejder 24/7, er ofte en kompliceret proces. Det er vanskeligt at imødekomme de mange mulige kombinationer af tjenestetid, vagttider, afspadsering, ferier osv. og samtidig sørge for at den enkelte arbejder i det korrekte antal timer.

At overholde alle eksterne regler og aftaler er ikke nogen triviel opgave, og forsikring om at læger og sygeplejersker med rette kompetencer og kvalifikationer er på vagt understreger behovet for et godt beslutningsstøtteværktøj.


vagtplanlægning på hospitaler


Fordele

PDC VagtPlan til tjenestetid har været anvendt i mere end 20 år på hospitaler og i ældreplejen.
Vores kunder oplever en lang række af fordele med PDC VagtPlan, og de mest iøjnefaldende er:


Reducerede lønomkostninger via mindre overarbejde og færre løntillæg
Mindre administration gennem automatisering og forenkling af mange kedelige opgaver
Tilfredse, engagerede medarbejdere og mindre sygefravær ved involvering af personalet i planlægningen og ved at overholde alle kollektive aftaler
Godt overblik og mindre spild ved at sikre en smidig og fleksibel proces fra planlægning til lønrapportering

Kunder siger
PDC VagtPlan anvendt i mange år

Anvendt PDC-VagtPlan med stor tilfredshed siden 2007

Ishøj kommune har anvendt PDC-VagtPlan med stor tilfredshed siden 2007 til vagtplanlægning
for personalet i ældreplejen og social institutioner – ca. 400 plejehjemsansatte og udekørende plejepersonale.
Systemet indeholder mange faciliteter, som letter vores dagligdag betydeligt.
Noget af det vigtigste for os er det sæt af "tællere", som viser hvor meget arbejde, afspadsering, ferie, overarbejde mm.,
der tildeles hver enkelt ansat. Jeg vil gerne anbefale PDC-VagtPlan til kollegaer, som arbejder med vagtplanlægning.

Siger Vicky Eliasen, IT koordinator, Ishøj Kommune