Flügger A/S

Flügger var i flere år på udkig efter et fælles personaleplanlægnings- og tidsregisteringssystem til sine omkring 300 forretninger. Efter en lang og grundig udvælgelsesproces, som inkluderede workshops med forskellige leverandører og virksomhedsbesøg hos bl.a. PDC VagtPlan kunder, faldt valget i november 2010 på PDC VagtPlan.

"Det var vigtigt for os, at der var konsensus omkring beslutningen, og at alle interessenter og lande var enige i leverandørvalget", udtaler Tomas Grönesjö, projektleder i Flügger.

Fælles system for at skabe overblik og gennemsigtighed

Inden PDC StaffPlan var arbejdsgangen tung og præget af forskellige metoder forretningerne og landene imellem. Hver forretningsbestyrer havde sin egen måde at arbejdstidsplanlægge, registrere og rapportere på. Der blev brugt megen tid på at sende papirer og Excel-ark fra butikkerne til lønkontorerne. Nogle forretningsbestyrere glemte at indsende timeopgørelser og så fik de timeansatte ikke løn. Der var ingen effektive værktøjer, som sikrede at gældende arbejdstidsregler og love i de forskellige lande blev overholdt, og at medarbejderne fik de tillæg og ydelser, som de var berettigede til i henhold til overenskomsterne. Alt dette ønskede Flügger at forbedre med et fælles system - til gavn for virksomhedens såvel som for de ansattes.

 

Flügger lagde vægt på hurtig implementering inden højsæsonen i sommermånederne 2011. PDC-konsulenter uddannede et hold superbrugere fra Flügger, hvorefter disse stod for den interne uddannelse af forretningsbestyrerei de enkelte lande. PDC StaffPlan blev først rullet ud i Danmark og siden fulgte Sverige og Norge med i løbet foråret 2011.


vagtplaner i Flugger butikkerMindre lønadministration og færre fejl

En anden gevinst ved indførelsen af PDC StaffPlan er mindre administatration på lønkontorerne i de forskellige lande. Flügger kører med forskellige lønsystemer i de forskellige lande og et af kravene til PDC StaffPlan var, at systemet skulle kunne levere data til og integrere med hvert enkelt af disse systemer. Indtil videre integreres mod Visma Løn i Norge og Agda Løn i Sverige. Flügger forventer desuden færre fejl i lønarbejdet og ensartet fortolkning og brug af love og regler med indførelsen af VagtPlan.

Vil udvide installationen i nær fremtid

Næste step er at implementere PDC VagtPlan i Polen samt i den Flügger-ejede butikkæde PB Mestermestmaling. Flügger forventer at dette sker i løbet af efteråret 2011.


arbejdstidsplanlægning i detailhandlen