Vagtplaner til Ambulancetjenester

Vagt- og resurseplanlægning for redningskorps og ambulancetjenester

Din forretning er baseret på at yde bistand til borgere i nødsituationer - 24x7x365. Den traditionelle opfattelse af akutmedicinske tjenester som blot transport af patienter til hospitalet er ikke længere nøjagtig. Ofte tilbyder I meget mere end dette. Mange af jeres medarbejdere har særlige færdigheder til at redde patienters liv eller andre specifikke kvalifikationer, der kræves i en nødsituation.

Uanset om I transporterer folk til hospitalet, eller på anden måde yder bistand, har I nogle alvorlige udfordringer at overvinde for fortsat at kunne yde en pålidelig og høj kvalitet af service. Resurserne er begrænsede og aftalerne foranderlige.

Det er en udfordring at balancere de kontraktlige krav med dyr og knap arbejdskraft og andre resurser. Dette kan ikke opnås let. Ikke alene har I brug for den rigtige bemanding med de rette kvalifikationer til rådighed. I skal også være i stand til styre og kontrollere brugen af personale, køretøjer og andet udstyr - vejet op mod det økonomisk optimale resultat.

PDC RMS strømliner hele personale- og resurseplanlægningsprocessen, hvilket resulterer i bedre kundepleje, bedre arbejdsplaner og mindre overarbejde, mindre administration - og samtidig sikrer at alle beredskabsbehov er opfyldt, og i sidste ende inden for budgetterne.


planlægning af arbejdstid til ambulance tjenester