HR Planlægning

Få mest muligt ud af de ansatte

Når man leder en stor virksomhed, er det vigtigt at have fuldt ud styr på medarbejdernes ansættelseskontrakter, arbejdstider, fravær og ferie mm.

Man skal være opmærksom på, at lønomkostningerne ofte tegner sig for en stor del af en virksomheds samlede omkostninger og der kan være store potentialer i at reducere personaleomkostninger og øget fortjeneste i at optimere personaleudnyttelsen og -produktivitet. Men det handler ikke bare om 'effektivitet'. Det handler også om de langsigtede virkninger af en gladere og mere loyal arbejdsstyrke - og i sidste ende gladere kunder.

Det er et af hovedformålene med PDC VagtPlan.

optimeret personaleudnyttelse

Medarbejderønsker

De fleste medarbejdere værdsætter muligheden for at skabe balance mellem deres arbejde og privatliv. De vil gerne have fleksibilitet og indflydelse på deres arbejdstid. Planlægning med PDC VagtPlan indeholder faciliteter, der understøtter inddragelse af personalet. Det bringer mange fordele for både medarbejderen, planlæggeren og virksomheden.

Medarbejderen kan indsende præferencer for fritid og arbejde via en mobil portal, der kan tilgås enten via pc over internettet, eller en smartphone.  Historisk set øger denne medindflydelse loyalitet over for vagtplanerne, ansvar over for kolleger og generel tilfredshed.

Fra en planlæggers synspunkt, er det en stor administrativ lettelse, når ansatte gør dele af planlægningen selv. Fra et forretningsmæssigt synspunkt betyde glade medarbejdere ofte reduceret sygefravær og øget produktivitet.

Medarbejderindflydelse på arbejdstid