Kommunikation vedr. arbejdsplaner

God kommunikation mellem virksomhed og medarbejdere er på mange måder ekstremt vigtig og værdifuld. Derfor har vi stillet nye og moderne faciliteter til rådighed, der forbedrer kommunikationen begge veje.

'StaffMobile' er et stort aktiv i PDC VagtPlan som medarbejdernes indgang til at give ønsker for arbejdstid, bytte vagter med kolleger, til opgørelser over udført arbejde og meget mere. StaffMobile kan tilgås via internettet og på smartphones hvilket gør det muligt for personalet at:

  • Se egne arbejdsplaner og planlagte opgaver
  • Se historiske og fremtidige planer
  • Registrere ønsker for arbejde og frihed
  • Registrere faktisk udførte arbejdestider
  • Se opgørelser for ferie, afspadsering, etc.
  • Bytte vagter
  • Sende / modtage beskeder
  • og meget mere

Indflydelse på egen arbejdstid

Erfaringen viser, at medindflydelse bidrager til balancering mellem privatliv og arbejdsliv. Det giver bedre arbejdsmiljø, større ansvarlighed over for vagtplanerne, større medarbejdertilfredshed og reduceret sygefravær.

Arbejdsplaner er dynamiske og derfor er planudskrifter typisk hurtigt forældede. Offline opgørelser for ferie og afspadsering afspejler ikke altid de realiserede tal, når de er indgivet af lønsystemet. En almindelig situation, som StaffMobile løser effektivt.

Kommunikation mellem personale og planlæggere