Planlægning af "produktion" og aktiviteter

Få mest muligt ud af dine aktiver

PDC leverer en innovativ planlægningsløsning, der bidrager til at øge produktiviteten og optimere ressourceudnyttelsen gennem intuitive brugergrænseflader, realtids-, og KPI-fokuserede værktøjer samt automatiserede planlægningsfaciliteter.

Vi anerkender, at vores kunder har unikke krav til vores løsning på tværs af deres forskellige brancher , og vi ser det som en dyd at inspirere dem med nye planlægningsmetoder. Det er derfor, vi er specialiserede i at tilbyde software som løser dine forretningsmæssige udfordringer og opfylder dine unikke og varierede krav.

PDC RMS viser sig at være særlig velegnet i virksomheder, der opererer udover 9-til-5 og i dynamiske miljøer med konstante, uforudsigelige ændringer af planerne.

PDC RMS er en af vores primære løsninger til logistikstyring og bygger i høj grad på vores ekspertise inden for bemandingsplanlægning, aftaler, regler, finansielle og ledelsesmæssige begrænsninger - og ikke mindst beregning af løn. Derudover understøtter PDC RMS planlægning og optimeret udnyttelse af ikke-menneskelige ressourcer, som fx. udstyr, køretøjer, lokationer, osv.

vagt og produktionsplanlægning


Se ind i fremtiden

PDC RMS giver et fremadrettet overblik over planlægningen og giver de oplysninger, der gør det muligt at planlægge i et klart billede, f.eks. Gantt-diagrammer, histogrammer og dashboards. Vores brugergrænseflader gør det nemt at overskue bemandings- og udstyrsbelastning i forhold til efterspørgslen - og potentielle "problemer" som skal tages stilling til.

Sådan et fremadrettet ledelsesoverblik øger evnen til at reagere på ændringer på forhånd hvilket i sidste ende gør det muligt at øge produktiviteten, ydeevne og lønsomhed. Desuden eliminerer et rigt sæt af automatikker og planlægningsfaciliteter mange tunge administrative rutiner.

optimering af personaleanvendelse