Produktionsplanlægning med PDC RMS


Planlægning af "produktion" og aktiviteter

Få mest muligt ud af dine aktiver

PDC leverer en innovativ planlægningsløsning, der bidrager til at øge produktiviteten og optimere ressourceudnyttelsen gennem intuitive brugergrænseflader, realtids-, og KPI-fokuserede værktøjer samt automatiserede planlægningsfaciliteter.

Vi anerkender, at vores kunder har unikke krav til vores løsning på tværs af deres forskellige brancher , og vi ser det som en dyd at inspirere dem med nye planlægningsmetoder. Det er derfor, vi er specialiserede i at tilbyde software som løser dine forretningsmæssige udfordringer og opfylder dine unikke og varierede krav.

PDC RMS viser sig at være særlig velegnet i virksomheder, der opererer udover 9-til-5 og i dynamiske miljøer med konstante, uforudsigelige ændringer af planerne.

PDC RMS er en af vores primære løsninger til logistikstyring og bygger i høj grad på vores ekspertise inden for bemandingsplanlægning, aftaler, regler, finansielle og ledelsesmæssige begrænsninger - og ikke mindst beregning af løn. Derudover understøtter PDC RMS planlægning og optimeret udnyttelse af ikke-menneskelige ressourcer, som fx. udstyr, køretøjer, lokationer, osv.

vagt og produktionsplanlægning


Se ind i fremtiden

PDC RMS giver et fremadrettet overblik over planlægningen og giver de oplysninger, der gør det muligt at planlægge i et klart billede, f.eks. Gantt-diagrammer, histogrammer og dashboards. Vores brugergrænseflader gør det nemt at overskue bemandings- og udstyrsbelastning i forhold til efterspørgslen - og potentielle "problemer" som skal tages stilling til.

Sådan et fremadrettet ledelsesoverblik øger evnen til at reagere på ændringer på forhånd hvilket i sidste ende gør det muligt at øge produktiviteten, ydeevne og lønsomhed. Desuden eliminerer et rigt sæt af automatikker og planlægningsfaciliteter mange tunge administrative rutiner.

optimering af personaleanvendelse