Tidsregistrering og løn

Når dine medarbejdere modtager deres tjenesteplaner og har udført deres vagter, beregner PDC VagtPlan en basisløn for hver enkelt medarbejder. For at beregne de rigtige lønoplysninger skal eventuelle ændringer i de planlagte arbejdstider registreres og konsolideres. Bagefter kan planen godkendes til løn og til sidst overføres de beregnede bonusser og tillæg til lønsystemet, hvor den endelige lønseddel er oprettet.

Tidsregistrering - komme-gå-tider

PDC VagtPlan understøtter registrering af faktiske arbejdstimer gennem mange forskellige platforme såsom komme-gå systemer eller PDC's egen medarbejder-portal "StaffMobile". En anden og mere enkel metode er, at udført arbejde manuelt indtastes direkte i PDC VagtPlan på vegne af de ansatte.

Konsolidering af registreringer

"Konsolidering 'handler om tidsregistreringer der sammenlignes, og lagt sammen med den oprindelige plan. Det kan gøres helt eller delvis automatisk og derved spare planlæggeren en masse tid. Hvad forventes PDC VagtPlan fx. at beregne for en medarbejder der møder 1/2 en time før den planlagte mødetid? Vil denne halve time udløse overtid, flex-tid, eller er det i virkeligheden ulønnet arbejde? Hvad sker der, hvis medarbejderne registrerer arbejde midt i en planlagt ferie periode?

Konsolideringsreglerne i PDC VagtPlan bestemmer, hvad der vil blive beregnet i forskellige situationer, og reglerne er individuelt konfigureret til hver klient.

Registrering og opfølgning på vagtplaner