Ressourceplanlægning til TV-selskaber

Multi-Ressource Planlægning

Tv-produktion er en meget dynamisk branche, der involverer mange forskellige typer af ressourcer (personale og udstyr) for at producere højkvalitets nyheder og underholdning. Forskellige medarbejderes kompetencer skal administreres og udstyr skal anvendes til maksimal udnyttelse. Uanset om det gælder et nyhedsstudie eller en langsigtet feature produktion så er dette ikke nogen triviel opgave. Det er et gigantisk puslespil som kompliceres af indbyrdes afhængighed mellem opgaver, begrænsninger i ressourcer, konstant skiftende produktionsplaner og kompleks lovgivning i relation til arbejdstid og meget mere. Men alle elementer skal integreres i planlægningens puslespil.

Derfor er de fleste tv-stationer tvunget til at bruge en gennemprøvet planlægningsløsning for at sikre de rigtige ressourcer er tilgængelige på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt - hver gang.

Det er hvad PDC RMS kan gøre for dig.

Med mere end 20 år i markedet, er PDC RMS en alt-i-et løsning som assisterer med:

  • Styring af den komplekse logistik ved koordinering af personale, køretøjer, udstyr mm.
  • Integration mellem langsigtet planlægning, mellem- og daglig detaljeret planlægning
  • Optimering af produktivitet og forbedring af omkostningseffektivitet
  • Sikkerhed for overholdelse af kompliceret lovgivning og overenskomster
  • Sikkerhed for korrekte lønberegninger


vagtplanlægning og aktivitetsplanlægning til tv-stationer