Vagtplanlægning

Arbejdstidsplanlægning

Fordeling af det rette personale med de rette kvalifikationer, til den rigtige opgave og på det rigtige tidspunkt kræver mere end en krystalkugle.

Den ideelle vagtplan forbliver inden for den økonomiske ramme (budget), håndterer personale- og udstyrsbehov, overholder lovgivningsmæssige krav, opfylder medarbejdernes ønsker, udfærdiger retfærdige planer osv.

Det er her, PDC VagtPlan hjælper dig med præcis planlægning.

PDC VagtPlan gør den fremadrettede såvel som den daglige planlægning enkel ved at levere effektive planlægningsværktøjer, søgeværktøjer, og alle relevante oplysninger i intuitive skærmbilleder. Med PDC VagtPlan kan man planlægge på flere niveauer: Generel planlægning af mødetider, men også detaljeret planlægning med tildeling af bestemte aktiviteter ned til minutter.

Arbejdstidsplanlægning med PDC VagtPlan tager højde for mange faktorer samtidig og balancering af:

 • Økonomiske nøgletal og budgetter
 • Bemandingsbehov
 • Regler, aftaler og regulativer
 • Aftalt arbejdstid
 • Medarbejder præferencer
 • Kvalifikationer og kompetencer
 • Planlagt fravær
vagtplanlægning
Opgavefordeling

Ved frigivelse af en vagtplan, ophører "planlægnings"-perioden og "afviklings"-perioden påbegyndes. Der er et stadigt behov for at foretage ændringer til planen, og disse skal kontinuert registreres i systemet. Medarbejdere melder sig syge. Erstatninger skal identificeres og / eller andre justeringer kræver en indsats for at passe til den nye situation.

                                    

Stærke værktøjer i PDC VagtPlan hjælper planlæggeren med:

 • Fraværsregistrering
 • Identifikation af alternative personaler
 • Filtrering af tilgængelige ressourcer
 • Overblik over fremmødte
 • Overblik over opgaver og gen-planlægning

Alt-i-et-system

"Afviklings-vinduet" er et af mange højt konfigurerbare skærmbilleder i PDC VagtPlan. De kører alle på samme database, så du kan se præcis de data, du ønsker, og hvordan du ønsker det.

bemandingsplanlægning