VagtPlan

PDCs vagtplanlægningssystem er skræddersyet til at sikre de rigtige medarbejdere med de rigtige færdigheder på det rigtige tidspunkt - hver gang og inden for budgettet.

Kontakt os for yderligere information

PDCs online vagtplansystem har mange års "track record" til håndtering af kompleksiteten af planlægning i dynamiske arbejdsmiljøer

Det er ofte en kompliceret opgave at lave gode vagtplaner. Det er vanskeligt at overskue alle de muligheder, der er for at fordele medarbejdere på forskellige vagter, overholde regler, holde styr på timetal, afspadsering, ferie mm.

Først og fremmest skal interne og eksterne regler overholdes, der skal være korrekte bemandinger, ferieønsker skal i videst muligt omfang opfyldes, fordelingen af vagttyper skal være retfærdig osv. Endvidere er der en række økonomiske hensyn at tage, når der skal udarbejdes en vagtplan.

Der er dog hjælp at hente! Med PDC’s vagtplanlægningssystem er der mange penge og ressourcer at hente via effektiv vagtplanlægning.

Omfattende planlægningsmodeller

PDC har stor ekspertise inden for vagtplanlægning, arbejdsstyrke, aftaler, regler, økonomi og lønforvaltning. Vi har 8 forskellige planlægningsmodeller at tilbyde, som imødekommer vores kunders mangeartede behov.

Medarbejderindflydelse på egen arbejdstid

Personalets medindflydelse på arbejdstidsplanlægnigen viser sig også at give besparelser bla. i form af reduceret sygefravær. Når ønsker om frihed og vagter imødekommes øges ansvarligheden over for planerne og dermed jobtilfredsheden. Hertil kommer langt færre ændringer af planen i det daglige.

Komplet overblik over omkostninger

Vagtplanlægningssystemet giver de oplysninger, der er nødvendige for at få et overblik over de totale omkostninger for en plan, periode, person, vagt mm. Det er således muligt at drage økonomiske betragtninger ind i planlægningen – også før planerne er udført – og sikre at man holder budgetterne.

+200k

Ansattes vagtplaner udarbejdet med PDC's VagtPlan

+50k

Brugere af medarbejderportal for ansattes indflydelse på eget arbejde

4/5

Regioner bruger VagtPlan på alle hospitaler

2000

Planlæggere og 30.000 ansatte i vores største installation

Ring til os for en uforpligtende samtale og se, hvordan planlægningsoptimering kan spare dig for penge, holde din virksomhed kørende og skabe en glad arbejdsstyrke.

Hvordan kan vi hjælpe i dag?

Kontakt os